Jacek Malczewski

Jacek Malczewski, ciekawe obrazy, znani malarze, stylowe obrazy, obrazy dekoracyjne

Jacek Malczewski uważany jest za najznamienitszego przedstawiciela symbolizmu w malarstwie polskim, odnosi się on w swej bogatej i skomplikowanej z reguły ikonografii do spraw tak istotnych jak śmierć, sztuka religia i patriotyzm.

Malczewski urodził się 14 lipca 1854 roku w Radomiu, w rodzinie szlacheckiej pozbawionej ziemskich majątków. W 1873 roku za namową Jana Matejki rozpoczął studia na krakowskiej ASP u Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza oraz Jana Matejki

Malczewski stworzył kilka tysięcy prac o różnorodnej tematyce: portretów, przedstawień baśniowo-fantastycznych, martyrologicznych, patriotycznych i symbolicznych. Inspirowały go problemy egzystencjalne, eschatologiczne, także dotyczące powołania artysty. 

Wydaje się, że Jacek Malczewski należy do najsumienniej opisanych artystów polskich. Dziesiątki artykułów, setki przyczynków, kilkanaście wydawnictw katalogowych i kilka książek o charakterze monograficznym – oto obfita przestrzeń intelektualna, której treścią stały się niezwykłe, intrygujące wizje malarza.

Reprodukcje obrazów Jacka Malczewskiego

Potrzebujesz
zestawu obrazów?

Napisz do nas, przygotujemy
dla Ciebie specjalna ofertę!

Inni Artyści